Domene – GREEN Web Hosting i Domene

Registracija, Produženje i Transfer Domena


Green hosting za svoje korisnike vrši registraciju i produženje domena s ekstenzijama .ba, .com, .net, .biz, .info, .org, .name i ostale postojeće domene.


Za registraciju .com, .net, .biz, .info, .org, .name, .mobi, .tel, .me domena ne postoje ograničenja te svatko može biti njihovim vlasnikom. Jedini preduslovi njihove registracije su da je željeno ime domene slobodno te da je izvršena uplata cijene domene.


Internacionalne Domene

Za registraciju .com, .net, .biz, .info, .org, .name, .mobi, .tel, .me domena ne postoje ograničenja te svako može biti njihovim vlasnikom. Jedini preduslovi njihove registracije su da je željeno ime domene slobodno te da je izvršena uplata cijene domene.