Šta je C panel?

cPanel je moćan, web baziran, kontrolni panel, koji vam omogućava upravljanje vašim hosting paketom u svim mogućim pogledima, preko web browsera. Sa cPanel-om vi upravljate sa: email adresama, FTP računima, fajlovima, CGI skriptama, ostalim skriptama, statistikama i mnogim ostalim opcijama.

Da Vaš web stranica bude vidljiva na internetu odaberite jedan od SHARED HOSTING paketa. Najčešće se koristi za gotova CMS rješenja poput Wordpress, Joomla, WooCommerce i sl.